De Hommelhoeve

Aan de Hommelstraat in Empe, achter de oprijlaan van jonge kastanjes, kom je terecht op een kleinschalig, gemengd boerenbedrijf. Hier wonen Jasmijn van Buul en Ferdi Bouwman met hun drie zoons. In 2018 kochten ze de boerderij met de wens om vitaal voedsel te gaan produceren voor de gemeenschap om hen heen. In hun manier van werken worden ze geïnspireerd door de biologisch-dynamische landbouw. Dat betekent onder meer ze de dieren naar hun aard laten gedijen en de planten in hun eigen tempo laten groeien. Het eerste wat ze deden, nog voor de verhuizing, was het aanplanten van bosjes, hagen, houtwallen, een fruitboomgaard en een notenboomgaard op hun land. Zo geven ze de natuur ruimte om de landbouw heen én creëren ze hun eigen, beschutte (micro)klimaat. Een beschermde ruimte waarin de koeien grazen, groente, fruit, granen en noten worden verbouwd en hun bedrijfseigenheid zich kan ontvouwen.

De natuurlijke kringloop staat voor Ferdi en Jasmijn centraal. De gezonde bodem levert voedsel voor de mensen en de dieren, de dieren leveren ook voedsel voor de mens en waardevolle mest die, verwerkt tot compost, de bodem nog verder verrijkt. Zo streven zij naar een kringlooplandbouw in een opbouwende spiraal, opdat de vruchtbaarheid van de aarde niet hetzelfde blijft, maar juist steeds toeneemt.

Het bedrijf groeit organisch. Zo is er nu een overvloedige zelfoogst-groentetuin, waarvoor iedereen van harte worden uitgenodigd. Mensen die deze vorm van landbouw toejuichen, eraan willen bijdragen en van meegenieten, kunnen abonnee worden en hun eigen groenten komen oogsten. Van de akkers komen aardappelen en granen en van de dieren mooi rundvlees en varkensvlees, nadat zij een goed leven hebben gehad. In de moestuin en op het land worden al een paar jaar een moestuincursus, bd-preparatencursus en compostcursus verzorgd.

openingstijden

Woensdag
9:00 – 18:00 uur

Vrijdag
13:00 – 18:00 uur

Zaterdag
9:00 – 13:00 uur

Over het bedrijf

De mensen achter het bedrijf

Contact

Productgroepen

De mensen
Het bedrijf
Het product