De Nieuwenburgt

In Spankeren, aan de Kappersweg, ligt boerderij De Nieuwenburgt. In 2015 lukte het Hans Nieuwenburg en zijn vrouw, Tanja Wezendonk, om een langgekoesterde droom waar te maken. Ze namen een gangbaar melkveebedrijf over en vormden het met veel enthousiasme om tot het gemengde, biologische bedrijf dat De Nieuwenburgt nu is. Dit lukte door hard werken en een goede samenwerking met organisaties als natuurmonumenten, Landgoed De Gelderse Toren en Land van Ons. De Nieuwenburgt draagt een SKAL-certificaat, maar Hans en Tanja doen veel meer dan wat voor het certificaat strikt noodzakelijk is. Hun graslanden en akkerranden zijn kruidenrijk, ze hebben een keverbank aangelegd, hagen en een hoogstamboomgaard geplant en nestkasten opgehangen. Dit alles ter behoud én verfraaiing van het landschap en ter bevordering van de biodiversiteit. Als waarde op zichzelf maar ook omdat ze daar voordelen van verwachten in de vorm van natuurlijk plaagbestrijding, bestuiving, enz.

Ze telen graan, zowel voor menselijke als dierlijke consumptie, en houden koeien en schapen. Hun koeien zijn Jerseys. “Dit is de meest efficiënte koe”, zegt Hans. In vergelijking met andere koeienrassen stoot ze minder gas uit, produceert ze minder mest en kan ze heel efficiënt ruwvoer omzetten in melk. Bovendien heeft de melk een hogere voedingswaarde. De koeien eten kruidenrijk (kuil)gras. Dit wordt aangevuld met krachtvoer van eigen akker (veldbonen en granen) en een beetje maïs. De kruiden in het grasland bevorderen de gezondheid van de koeien. De stierkalveren blijven op de boerderij. Ze grazen in de natuurgebieden waarna hun smakelijke vlees in de boerderijwinkel wordt verkocht. Daar vindt je ook hun lamsvlees, meel van eigen graan, rauwe melk van de tap en kaas van eigen melk. Tanja en Hans willen zoveel mogelijk in de korte keten verkopen en zo mensen uit de directe omgeving interesseren in hun producten. Op die manier hopen ze ook waardering te ontvangen voor het werk dat ze doen.

Is de winkel geopend dan is iedereen ook welkom om op het bedrijf te kijken, bijvoorbeeld bij de kalfjes in de stal. Zo krijgt een bezoek aan de boerderijwinkel nog meer belevingswaarde.

openingstijden

Vrijdag
14:00 – 18:00 uur

Zaterdag
10:00 -16:00 uur

Over het bedrijf

De mensen achter het bedrijf

Contact

Productgroepen

De mensen
Het bedrijf
Het product